Mesečni arhiv: junij 2013

Razširitev sistema varstva obiskovalcev na Hrvaško (HR) zaradi vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo (1. julij 2013)

europe flag

Obveščamo vas, da se z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo razširi sistem varstva obiskovalcev, ki že dalj časa velja v vseh državah članicah EU, tudi na Hrvaško.

Tako lahko po novem slovenski oškodovanci uveljavljajo povračilo škode v Sloveniji pri imenovanem pooblaščencu hrvaške odgovornostne zavarovalnice, če so utrpeli prometno nesrečo 1. 7. 2013 ali pozneje v eni od držav članic sistema zelene karte, povzročitelj nesreče pa je bil voznik motornega vozila, registriranega in zavarovanega na Hrvaškem.

Več si lahko preberete v priloženi datoteki.

Obvestilo za javnost -s prememba v sistemu varstva obiskovalcev-vstop HR v EU 1-7-2013

LEA KOSTANJEVEC – DOBITNICA PRIZNANJA IN NAGRADE SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA

Dobitnica priznanja in nagrade Slovenskega zavarovalnega združenja leta 2013 za najboljše diplomsko delo s področja zavarovalništva je gospa LEA KOSTANJEVEC, diplomirana pravnica.

Svet slovenskega zavarovalnega združenja je pred letom sprejel sklep, da bo spodbujal zanimanje za zavarovalništvo na dodiplomskem in podiplomskem študiju. V ta namen je bila ustanovljena posebna komisija, ki je na osnovi pravilnika pripravila javni razpis in z njim seznanila vse visokošolske ustanove. Z razpisom smo povabili študente k prijavi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog z obravnavo aktualne zavarovalniške tematike. Naloga komisije je bila pregled del, ki so prispele na razpis in s pomočjo neodvisnih recenzentov določiti najboljša dela za priznanja in nagrade, ki se bodo podeljevala na vsakoletnih zavarovalniških dnevnih.

Odziv na naš prvi  razpis je bil dober, saj smo prejeli kar sedem del. Ocene recenzentov so bile temelj Komisiji za nagrade, ki je letos določila eno dobitnico. Nagrajenka letošnjega razpisa je LEA KOSTANJEVEC, diplomirana pravnica.

Lea Kostanjevec je osnovno in srednjo šolo obiskovala v Celju, kjer je na Prvi gimnaziji leta 2006 maturirala z najvišjim možnim številom točk (34). Vpisala se je na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je med študijem sodelovala pri organizaciji strokovne ekskurzije v ZDA (študijsko leto 2009/2010 in bila članica Ženevskega kluba pravne fakultete  –  strokovnega društva študentov prava, ki jih je zanimalo delo na gospodarskem, ekonomskem in mednarodno pravnem področju. Prav zato se je odločila za izbirne predmete iz tega področja: zavarovalno pravo, ekonomska analiza prava, mednarodni ekonomski odnosi, mednarodno bančništvo, stečajno pravo in civilnoizvršilno pravo. Med študijem se je udeležila tudi strokovne ekskurzije v Azijo. V okviru priprav na ekskurzijo je sodelovala tudi pri izdaji knjige Development Strategies (urednih Franjo Štiblar – v Ljubljani Pravna fakulteta 2011). Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani  je zaključila s poprečno oceno 9,47. Diplomska naloga, ki jo je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Franja Štiblarja, nosi naslov Vpliv globalne finančne krize na zavarovalništvo Slovenije – institucionalni, normativni in empirični vidik. Zanjo je prejela odlično oceno. Recenzenta sta delo ocenila z oceno 10. Delo sistemsko prikazuje poslovanje zavarovalnic, nastanek in posledice finančne krize ter daje ocene mogočega prihodnjega dogajanja. Avtorica daje v delu celostno podobo ureditve zavarovalništva v Sloveniji ter njegovega nadzora. Naloga predstavlja tudi dober vir o številnih nadzornih in drugih ukrepih zoper globalno finančno krizo na svetovnem trgu, predvsem na področju ZDA in EU – slednji ukrepi imajo in bodo imeli vpliv tudi na Slovenijo. V zaključku avtorica pove, da so slovenske zavarovalnice, za razliko od bank, dokazale, da kljub nekoliko slabšim rezultatom delujejo tudi v kriznih časih spodbudno.  Gre za delo, ki ga je vredno prebrati ter iz njega potegniti tudi konkretne rešitve za zavarovalništvo.

Lea Kostanjevec je od septembra 2012 dalje zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Pravniški državni izpit pa bo opravila predvidoma v mesecu oktobru letošnjega leta.

Glede na namen našega razpisa, da najdemo mlade, uspešne kadre, priporočamo zavarovalnicam, da jo sprejmete v svoje vrste, saj si dela povezanega z zavarovalništvom zelo želi.

Na 20. Dnevih slovenskega zavarovalništva o zavarovalništvu v preteklih in prihodnjih dvajsetih letih

Portorož, 6. in 7. junij 2013

Jubilejni 20. Dnevi slovenskega zavarovalništva, so letos potekali pod naslovom »Zavarovalništvo v preteklih in prihodnjih dvajsetih letih«. Slovenski zavarovalniški strokovnjaki in priznani tuji gostje, med njimi Gabriel Bernardino, predsednik EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), so razpravljali o poteh, ki jih je slovensko zavarovalništvo prehodilo v dvajsetih letih, statusu le tega pri soustvarjanju socialne države in predvsem o prihodnosti zavarovalništva. Dejstvo je, da bodo na nadaljnji razvoj zavarovalništva in delovanje zavarovalnic vplivali globalni megatrendi kot so razvoj novih tehnologij, potrošnik z informacijami in konkretnimi potrebami ter nagle okoljske spremembe. Kot pa je poudaril Gabriel Bernardino se prihodnost dogaja v tem trenutku in pomembno je, da se zavarovalnice tega zavedajo. V svojem delovanju morajo biti proaktivne, ustvarjati zaupanje in predvsem preko produktov izpolnjevati svoje glavno poslanstvo-varnost za zavarovance.

Kot je v uvodnem nagovoru udeležencem izpostavil Mirko Kaluža, direktor Slovenskega zavarovalnega združenja, zavarovalništvo v Sloveniji predstavlja 6 % BDP-ja, povprečna premija na prebivalca znaša 1000 EUR, zavarovalna dejavnost pa zaposluje 6150 ljudi. Slovenske zavarovalnice so finančno stabilne in varne za svoje zavarovance. Predvsem pa so v dvajsetih letih postale zelo zrele.

Pogovor na prvi okrogli mizi, ki jo je vodil Peter Frankl iz časnika Finance, je potekala pod naslovom Zavarovalništvo v preteklih in prihodnjih dvajsetih letih, svoje izkušnje, znanje in napovedi za prihodnost pa so delili Gabriel Bernardino, EIOPA, Mary Trussel, KPMG, UK, Sergej Simoniti, Agencija za zavarovalni nadzor, Andrej Slapar, Zavarovalnica Triglav, Drago Cotar, Zavarovalnica Maribor, Gabrijel Škof, Adriatic Slovenica, mag. Neven Cvitanović, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Borut Jamnik, Modra zavarovalnica, in mag. Zvonko Ivanušič, Pozavarovalnica Sava.
Udeleženci okrogle mize so poudarili, da so zavarovalnice ravno zaradi konzervativnejše politike v primerjavi z bankami uspešneje prebrodile krizo. Zavarovalničarji znajo oceniti tveganja, saj je to jedro njihovega poslovanja, učinkovit nadzor in robustni predpisi pa so osnova za kvalitetno in transparentno poslovanje. Vsi sodelujoči so poudarili, da v ospredje delovanja postavljajo stranko, katere potrebe se spreminjajo, s tem pa se spreminjajo produkti in prodajne poti.

Na drugi okrogli mizi z naslovom Zavarovalništvo v luči družbene odgovornosti je pogovor vodil dr. Aleksander Zadel, Inštitut C.A.R. Strokovnjaki, Urša Manček iz Zavarovalnice Triglav, Drago Cotar iz Zavarovalnice Maribor, Jacob Willem Westerlaken iz Adriatica Slovenice, Petra Juvančič iz Vzajemne in mag. Gregor Pilgram iz Generalija so si bili enotni, da se kupec spreminja, vendar je največja odgovornost zavarovalnic odprto in transparentno komuniciranje o produktih, izobraževanje strank in s tem omogočanje popolnega razumevanje zavarovalnih produktov.

Tretja okrogla miza na Dnevih slovenskega zavarovalništva je potekala pod naslovom Trendi razvoja zavarovalništva. Na njej so sodelovali Stanislav Vrtunski iz zavarovalnice Triglav, mag. Evgen Likl iz zavarovalnice Maribor, mag. Ivan Gracar iz Adriatica Slovenice, mag. Katja Jelerčič iz Vzajemne in mag. Meta Berk Skok iz Triglav Zdravstvene zavarovalnice. Okroglo mizo je vodila mag. Maja Benko iz KD Življenja. Udeleženci okrogle mize so poudarili, da izzivi ne čakajo samo zavarovalnice v Sloveniji, ampak po celotni Evropi. Predvsem trend krčenja socialne države bo v ospredje postavil zavarovalničarje, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k izboljšanju socialne blaginje. Govorniki so se strinjali, da internet ne bo vplival na sklepanje kompleksnih zavarovalnih produktov. Namenjen bo sklepanju preprostih zavarovanj, največji vpliv pa bo imel še vedno osebni kontakt z zastopnikom, saj najmočnejši del pri prodaji zavarovanja predstavlja zaupanje strank.

Fotoutrinki

20 let Slovenskega zavarovalnega združenja – pogled v preteklost in prihodnost

Ob jubilejni obletnici Slovenskega zavarovalnega združenja smo se v družbi predstavnikov slovenskih zavarovalnic in priznanih strokovnjakov dotaknili preteklosti zavarovanja v Sloveniji in si upali napovedati del prihodnosti.

Vabimo vas k ogledu prehojene 20-letne poti slovenskega zavarovalništva.