Mesečni arhiv: januar 2014

FINANČNA IN ZAVAROVALNIŠKA PISMENOST SLOVENCEV – REZULTATI RAZISKAVE

Zavarovanje, pozavarovanjeSlovensko zavarovalno združenje, g. i. z. (v nadaljevanju: SZZ) je v okviru Odbora za osveščanje potrošnikov in komuniciranje z javnostmi, konec preteklega leta opravilo posebno raziskavo s katero je želelo ugotoviti stanje finančne pismenosti splošne javnosti v Republiki Sloveniji. Poudarek smo namenili zavarovalniški pismenosti. Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili e-anketni vprašalnik, ki je bil dostopen preko nekaterih spletnih strani članic SZZ, preko portala MedOverNet, preko Facebook profilov posameznih članic SZZ ter preko spletne strani SZZ. Anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno. V času anketiranja smo prejeli 906 rešenih vprašalnikov.

Iz raziskave je bilo mogoče ugotoviti, da:

  • so ženske bolje informirane kot moški;
  • mladi ne poznajo zavarovalništva in pomena varnosti;
  • anketiranci ne znajo primerjati kreditnih, življenjskih in nezgodnih zavarovanj med seboj;
  • so anketiranci sposobni upravljati družinski proračun, opravljati vsakodnevne nakupe in da znajo dati prednost osnovnim, bistvenim nakupom pred nepotrebnimi nakupi;
  • anketiranci znajo presoditi, kdaj potrebujejo strokovni nasvet s področja zavarovalništva, ter da vedo, kje ga poiskati;
  • anketiranci vedo za katere škodne primere in dogodke so zavarovani oni in njihova družina;
  • anketiranci niso posebej računsko spretni in sposobni ustrezno reagirati na spremembe, ki vplivajo na njihovo finančno stanje (naraščajoča brezposelnost, inflacija, zlom finančnih trgov, …)
  • si anketiranci želijo informacije o zavarovanjih pridobiti na spletnih straneh posameznih zavarovalnic, pri zavarovalnih zastopnikih in posrednikih in drugje na internetu;
  • je Zasavska regija najslabše finančno pismena regija v Sloveniji;

Več o izsledkih raziskave je zapisano tukaj.

Nov način beleženja storitev fizioterapije od 1.1.2014 dalje

S 1. 1. 2014 je stopil v veljavo nov obračunski model za fizioterapijo, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavil z okrožnico ZAE 19/13. To prinaša nekaj sprememb tudi v vsebino obračunskih dokumentov v breme dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Več si lahko preberete tukaj.

ALI STE VEDELI?

Zavarovanje, pozavarovanjeKAJ JE ZAVAROVANJE?

Čeprav se zavedanje ljudi o nujnosti zavarovanja vse bolj povečuje, ni odveč napisati nekaj besed o njegovem pomenu. V vsakdanjem življenju je veliko različnih nevarnosti, ki prežijo na posameznika in lahko ogrozijo njegovo težko pridobljeno premoženje ali celo njegovo življenje. Tudi gospodarski subjekti in sama družba niso odporni na vplive naravnih katastrof  in nesrečnih dogodkov.

Več o zavarovanju si lahko preberete v prispevku Snežane Pegam.

iStock_000010225032_ExtraSmall 2KAJ JE POZAVAROVANJE?

Skoraj bi lahko trdili, da praktično ni človeka, ki ob današnji oglaševalski vojni zavarovalnic, ne bi vsaj slišal za zavarovanje. Pozavarovanje in pomen le-tega pa še vedno ostaja zavito v tančico skrivnosti.

Prispevek o pozavarovanju, ki ga je pripravil Jane Koliševski, si lahko preberete tukaj.