Mesečni arhiv: februar 2014

Napoved jubilejnega 20. Seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja – 16. april 2014 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani

Slovensko zavarovalno združenje bo v aprilu organiziralo enodnevni jubilejni 20. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, na katerem bodo predavatelji predstavili raznolike teme, pomembne za avtomobilska zavarovanja: pogoji gospodarjenja v svetu in Sloveniji ter njihov vpliv na avtomobilska zavarovanja, vpliv ekonomske krize na stanje prometne varnosti, primerjalne spletne strani, priložnosti in nevarnosti internetnega sklepanja avtomobilskih zavarovanj, kriminaliteta povezana z motornimi vozili, varstvo osebnih podatkov v postopku reševanja škod ter pravni standard uporabe motornega vozila in s tem povezana sodna praksa naših sodišč in Sodišča EU.

7. HRM KONFERENCA za delavce zavarovalnic in ostalih finančnih družb – 16. april 2014

7. hrm konferneca

Slovensko zavarovalno združenje vabi na 7. HRM konferenco, ki bo potekala v sredo, 16. 4. 2014 na Gospodarski zbornici Slovenije, v dvorani C.

Na prijetno druženje vabimo vse, ki se ukvarjate z ravnanjem ljudi pri delu oziroma vas HRM tematika zanima. Govorili bomo o etiki in morali v finančnih družbah, o pomenu ciljnega vodenja ter o odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Vse teme bodo predstavljene na praktičnih primerih, ki vam bodo zagotovo koristili pri vašem delu.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM KONFERENCE

 

Zavarovalniški horizonti odslej na spletni strani SZZ

Revija Zavarovalniški horizonti izhaja od leta 2005 dalje. Takrat je na pobudo Slovenskega aktuarskega društva in posameznih članic Slovenskega zavarovalnega združenja le-to pričelo z izdajanjem revije, namenjene zavarovalništvu in aktuarstvu, saj v slovenskem prostoru ni bilo revije, posvečene le temu področju.

V reviji, pri nastajanju katere sodeluje vrsta strokovnjakov iz zavarovalne industrije, visokošolskih institucij ter drugih uglednih podjetij, je bilo doslej objavljeno preko 100 strokovnih in znanstvenih člankov domačih in tujih avtorjev s področja aktuarstva, zavarovalnih financ, zavarovalnega prava, družbene odgovornosti, nove zavarovalniške zakonodaje, posameznih vrst zavarovanj itd. Revija je dobro poznana strokovni javnosti, pri tem pa si uredniški odbor prizadeva, da bi postala še bolj prepoznavna in vplivna, tudi kot znanstvena revija.

V desetem letu izhajanja je revija končala svojo pot v tiskani obliki in prestopila v »moderno dobo«. Javnosti je odslej brezplačno dostopna na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja v pdf in spletni različici, prijazni bralcem, ki uporabljajo tablične računalnike in pametne telefone. Verjamemo, da vam bo všeč tudi v novi obliki!

Zavarovalniški horizonti