Mesečni arhiv: avgust 2015

Jesensko izobraževanje za zavarovalne zastopnike in posrednike – priprava na preizkus znanja

Jesensko izobraževanje za zavarovalne zastopnike in posrednike bo potekalo od 3. 9. 2015 do vključno 2. 10. 2015, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana. Prijave sprejemamo do petka, 28. avgusta 2015. Več informacij lahko pridobite tukaj.

Seminar “Zakon o davčnem potrjevanju računov in zavarovalnice” – GZS, 26. 8. 2015

Z 2. 1. 2016 bodo zavarovalnice morale pričeti z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov. Ker se v zvezi s tem pojavlja vrsta vprašanj, je Slovensko zavarovalno združenje organiziralo v sredo, 26. 8. 2015, ob 9.00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana (dvorana C/I. nadstropje), seminar z naslovom “Zakon o davčnem potrjevanju računov in zavarovalnice”.

Na njem je predstavnik Finančne uprave RS g. Sebastijan Prepadnik podrobneje predstavil zakon ter pomen posameznih določb in način njihovega izvajanja v zavarovalnicah v praksi. Po predstavitvi je sledila obširna razprava z udeleženci.

Seminar je potekal po naslednjem programu:

 09:00 – 10:30 Zavezanci za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov

Vsebina računa izdanega z uporabo elektronske naprave

Postopki potrjevanja računov

Sporočanje podatkov o poslovnih prostorih

 10:30 – 10:50 Odmor
 10:50 – 12:00 Obvestilo o računu in obveznost kupca

Obveznosti dobavitelja programske opreme

Prehodno obdobje z uporabo vezane knjige računov

Preveritev izdanega računa

Kazenske določbe

MINI blagajna

 12:00 – 14:00 Razprava

Udeleženci so v razpravi prejeli večino odgovorov. Manjši del glede na dejavnost zavarovalnic specifičnih vprašanj bodo udeleženci naknadno posredovali Slovenskemu zavarovalnemu združenju, ki bo zbralo odgovore Finančne uprave RS in jih sporočilo udeležencem v vednost.

Predavatelj in udeleženci