Mesečni arhiv: september 2015

Seminar o zavarovanju špediterske odgovornosti 2015

Slovensko zavarovalno združenje je organiziralo v četrtek, 22. oktobra 2015, na Zavarovalnici Triglav, d. d., Seminar o zavarovanju špediterske odgovornosti 2015. Predavatelja doc. dr. Patrick Vlačič in g. Čedomir Bojanić sta izčrpno predstavila tako pravni kot praktični vidik špediterske odgovornosti, udeleženci so si lahko ustvarili široko sliko problematike. Tema seminarja je bila podkrepljena z obravnavo primerov škod pri zavarovanju tovrstne odgovornosti, pod vodstvom ge. Margite Selan Voglar, na kateri sta sodelovala tudi oba predavatelja. Zelo pozitivni odzivi udeležencev so dobra spodbuda za prihodnji seminar, za katerega že zbiramo predloge osrednje tematike.

PREZENTACIJE

Tagged , ,

Spremembe in dopolnitve Učbenika za zavarovalne zastopnike in posrednike, september 2014

Slovensko zavarovalno združenje je praviloma v mesecu septembru posameznega leta izdalo nov učbenik za zavarovalne zastopnike in posrednike, namenjen udeležencem preizkusa znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.

Zaradi bližnje uveljavitve nove zakonodaje ter posledične prenove sistema izobraževanja in preizkušanja znanja so naši avtorji za šolsko leto 2015/2016 namesto novega učbenika pripravili spremembe in dopolnitve Učbenika za zavarovalne zastopnike in posrednike, september 2014, ki jih dobite tukaj.

Naročilnica za učbenik

Ovitek-ucbenika-4.-del Ovitek-ucbenika-3.-del Ovitek-ucbenika-2.-del Ovitek-ucbenika-1.-del