Mesečni arhiv: avgust 2016

SEPTEMBRA IZIDE PRENOVLJEN UČBENIK ZA ZAVAROVALNE ZASTOPNIKE IN POSREDNIKE

1. septembra 2016 izide prenovljen Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike.

V učbeniku je predstavljena vsebina, katere znanje se zahteva pri opravljanju preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja.

Učbenik je sestavljen iz štirih osnovnih delov, pri čemer so prvi trije deli namenjeni zavarovalnim zastopnikom, celotno gradivo, torej tudi četrti del, pa morajo poznati vsi, ki se pripravljajo na preizkus znanja za zavarovalnega posrednika. Posamezni deli predstavljajo naslednje vsebine:

  • 1. del: Zavarovalno-pravne osnove, trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika;
  • 2. del: Premoženjska zavarovanja;
  • 3. del: Življenjska zavarovanja, pozavarovanje ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva in
  • 4. del: Znanja za posle zavarovalnega posredovanja.

V novi izdaji učbenika za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike (september 2016) so zajete spremembe, ki so se v zavarovalništvu zgodile v zadnjih dveh letih in jih morajo kandidati, ki se prijavijo na preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika, poznati. V učbeniku so posodobljeni statistični podatki, vključene so vsebinske spremembe posameznih poglavij, nekaj popravkov pa je zgolj redakcijskih.

Učbenik lahko naročite preko te naročilnice.

Izobraževanje za zavarovalne zastopnike in posrednike – priprava na preizkus znanja

Jesensko izobraževanje za zavarovalne zastopnike in posrednike bo potekalo od 29. 9. 2016 do 29. 10. 2016, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Prijave sprejemamo do petka, 16. septembra 2016. Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prijav. Več informacij lahko pridobite tukaj.

Vabljeni.