Seminar o transportnih zavarovanjih – 27. 10. 2016

Blue truck on a slovenian highway transporting the cargo

27. 10. 2016 je na Zavarovalnici Triglav, d. d. potekal Transportni seminar. Predavatelja iz podjetja CAT Logistic transportna, d. o. o. sta predstavila celoten potek njihovega dela ter natančno opisala prenos odgovornosti v odpremnih centrih. Izpostavila sta pomen kontrole pri njihovem delu ter predstavila vlogo prevoznika v procesu transporta vozil. Predavatelja sta govorila tudi o tem, kako postopati v primeru poškodb avtomobilov ter seveda o tem kdo in v kakšni meri krije nastale stroške.

Magita Selan Voglar je v svojem predavanju o prevarah v prevozništvu govorila o vrstah in dejstvih protipravnih odtujitev, predstavila je tudi spletne prevozne borze, ki omogočajo srečanje ponudbe in povpraševanja za prevoze tovora. Temo je predstavila na konkretnih primerih iz prakse ter razpravo nadaljevala v sklopu delavnice, ki je potekala po njenem predavanju.

Seminar je potekal v sproščenem vzdušju z aktivnim sodelovanjem udeležencev seminarja.

foto 1

Predstavitev – Tatjana Lipej in Tommaso Guerra

Predstavitev – Margita Selan Voglar 


Vabilo s prijavnico 2016

Komentarji so zaprti.