Napoved jubilejnega 20. Seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja – 16. april 2014 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani

Slovensko zavarovalno združenje bo v aprilu organiziralo enodnevni jubilejni 20. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, na katerem bodo predavatelji predstavili raznolike teme, pomembne za avtomobilska zavarovanja: pogoji gospodarjenja v svetu in Sloveniji ter njihov vpliv na avtomobilska zavarovanja, vpliv ekonomske krize na stanje prometne varnosti, primerjalne spletne strani, priložnosti in nevarnosti internetnega sklepanja avtomobilskih zavarovanj, kriminaliteta povezana z motornimi vozili, varstvo osebnih podatkov v postopku reševanja škod ter pravni standard uporabe motornega vozila in s tem povezana sodna praksa naših sodišč in Sodišča EU.

Komentarji so zaprti.