Osebna izkaznica

Naziv: SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ
Naslov: Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana
Status: Pravna oseba
DDV ID: SI68534256
Matična številka: 5606187
Datum registracije za DDV: 1. 7. 1999
Šifra dejavnosti: 94.110 (Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj)
Direktorica: mag. Maja Krumberger
Telefon: +386 1 300 93 81
Faks: +386 1 473 56 92
Spletni naslov: http://www.zav-zdruzenje.si
E-pošta: info@zav-zdruzenje.si

Transakcijski računi

TRR Banka Odprt
SI56 0208 3001 4878 323 Nova Ljubljanska banka, d. d. 6. 6. 2002
SI56 2900 0005 9832 270    Škodni sklad Unicredit Banka Slovenija, d. d. 18. 10. 2013
SI56 2900 0015 9832 286 Odškodninski urad Unicredit Banka Slovenija, d. d. 18. 10. 2013

Slovensko zavarovalno združenje (do leta 1997 Slovenski zavarovalni biro) je gospodarsko interesno združenje slovenskih zavarovalnic. Ustanovljeno je bilo leta 1992. Dejavnost združenja je določena v Zakonu o zavarovalništvu in statutu, enako tudi pogoji za članstvo (po)zavarovalnic in drugih organizacij v združenju.

Združenje zastopa skupne ali posamične interese svojih članic ter opravlja naloge, določene s slovenskimi predpisi in mednarodnimi sporazumi. Združenje organizira izobraževanja za zavarovalne zastopnike in posrednike ter jim podeljuje ustrezna potrdila, rešuje odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti biroja zelene karte, škodnega sklada in odškodninskega urada ter posreduje podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti domačim in tujim oškodovancem kot informacijski center, zbira, obdeluje, objavlja ter posreduje skupne statistične podatke o zavarovalni dejavnosti in njenem pomenu za slovensko gospodarstvo, organizira izobraževalne seminarje in dogodke za svoje članice ter opravlja druge naloge skupnega pomena. Naloge izvaja strokovna služba na podlagi sklepov stalnih odborov, komisij in sekcij ter organov združenja, kot so skupščinasvet in direktor.

Med najpomembnejše naloge združenja sodi izpolnjevanje pravic in obveznosti iz Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu ter mednarodnih pogodb in sporazumov s področja mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in čezmejnih prometnih nesreč: na njihovi podlagi delujejo biro zelene karte, škodni skladinformacijski center in odškodninski urad.

Članstvo v združenju je prostovoljno in se je od ustanovitve nenehno povečevalo. Združenje šteje trenutno 20 članic (16 zavarovalnic, dve pozavarovalnici, eno pokojninsko družbo in eno drugo članico).

 

Komentarji so zaprti.