Podpis sporazuma o varstvu obiskovalcev s srbskim zavarovalnim združenjem

Slovensko zavarovalno združenje je 26. junija 2015 sklenilo sporazum o varstvu obiskovalcev s srbskim zavarovalnim združenjem (Udruženje osiguravača Srbije).

Mag. Maja Krumberger, direktorica SZZ (desno) in Radmila Jašarović, v.d. generalnega sekretarja UOS

Mag. Maja Krumberger, direktorica SZZ (desno) in Radmila Jašarović, v.d. generalnega sekretarja UOS

S podpisom osnovnega sporazuma o varstvu obiskovalcev bosta obe združenji pomagali oškodovancem svoje države pri pridobivanju temeljnih podatkov o prometni nesreči in povzročitelju v obiskani državi – Srbiji oziroma Sloveniji, da bi nato oškodovanci lahko uveljavljali povračilo škode pri pristojni odgovornostni zavarovalnici v obiskani državi.

DSC_0306-2

Tako bo slovenski oškodovanec lahko opravil poizvedbe pri Slovenskem zavarovalnem združenju o zavarovanju vozila nasprotnega udeleženca in osnovnih podatkih o prometni nesreči v Srbiji v primeru, ko ob prometni nesreči ne bo pridobil podatkov o zavarovanju vozila s srbsko registrsko označbo, ker sta z nasprotnim udeležencem pomanjkljivo izpolnila evropsko poročilo oziroma ga sploh nista izpolnila, ker je na kraj prometne nesreče prišla policija. Slovensko zavarovalno združenje bo podatke za slovenskega oškodovanca pridobilo od srbskega zavarovalnega združenja.

Na podoben način bo Slovensko zavarovalno združenje pomagalo slovenskemu oškodovancu tudi v primerih, ko bo prometno nesrečo v Srbiji povzročilo nezavarovano vozilo ali pa vozilo s tujo registrsko tablico ene od držav članic sistema zelene karte*, in za povrnitev škode tretji osebi jamči srbsko zavarovalno združenje v funkciji škodnega sklada oziroma nacionalnega biroja zelene karte.

Enako bo srbsko zavarovalno združenje pomagalo srbskim oškodovancem, ki bodo utrpeli prometno nesrečo v Sloveniji, ob sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem.

DSC_0296

Sklenitev sporazuma o varstvu obiskovalcev je korak naprej v smeri lažjega in učinkovitejšega uveljavljanja povračila škode za oškodovance iz obeh držav, za oškodovance iz Slovenije, kot države članice Evropske unije (EU) pa še ne zagotavlja enakega varstva, kot ga imajo v primerih prometnih nesreč v tujini, ki jih povzročijo vozila z registrskimi tablicami drugih držav članic EU. Slovensko zavarovalno združenje in tiste njegove članice – zavarovalnice, ki v Republiki Sloveniji opravljajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti, že več kot deset let (od vstopa Slovenije v EU) na podlagi predpisov EU obravnavajo tovrstne zahtevke slovenskih oškodovancev kot pooblaščenci tujih odgovornostnih zavarovalnic. Kot imenovani pooblaščenci obravnavajo v Sloveniji odškodninske zahtevke v slovenskem jeziku in imajo vsa potrebna pooblastila za zastopanje tuje odgovornostne zavarovalnice v postopku poravnave škode – sprejemajo odškodninske zahtevke slovenskih oškodovancev ter jih obravnavajo v sodelovanju s tujo odgovornostno zavarovalnico in praviloma skladno s pravom države, v kateri se je zgodila prometna nesreča. Predpisi EU namreč ne zavezujejo zavarovalnic iz držav, ki niso v EU, kot je Srbija.

Podpis sporazuma o varstvu obiskovalcev

Več koristnih in podrobnejših informacij o postopkih uveljavljanja povračila škode iz prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki vozil s tujimi registrskimi tablicami v Sloveniji ali tujini (t.i. čezmejne nesreče), lahko slovenski oškodovanci preberejo na naši spletni strani, v rubriki Prometna nesreča s tujcem.

_____________________________
 *Države članice sistema zelene karte: Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Ciper (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Španija (E), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Luksemburg (L), Latvija (LV), Litva (LT), Malta (M), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Velika Britanija (GB) ter Islandija (IS), Norveška (N), kot države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švica (CH); sledijo še: Albanija (AL), Andora (AND), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Iran (IR), Izrael (IL), Makedonija (MK), Maroko (MA), Moldavija (MD), Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Srbija (SRB), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA).

Posamezni biroji zelene karte opravljajo vlogo biroja še za ozemlje druge države: za Liechtenstein – švicarski biro, Monako – francoski biro ter Vatikan in San Marino – italijanski biro.

Komentarji so zaprti.