Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar zavarovalništva

Priročnik je plod 10-letnih izkušenj avtorice v zavarovalništvu in pokriva premoženjska in življenjska zavarovanja, pozavarovanje, zavarovalno tehniko, zavarovalno pravo, zavarovalne finance, obvladovanje tveganj ter z zavarovanjem povezane pojme nekaterih drugih področij.
Angleško-slovenski slovar zavarovalništva vsebuje več kot 3400 gesel s pojasnili in primeri. Povezan je s preglednicami osnovnih zavarovalnih pojmov, nekaterih skupin sopomenk, zavarovalnih vrst ter oblik in načinov pozavarovanja.
Dodan je prevod načrta bilance stanja ter izkaza poslovnega izida po direktivi Evropske unije.
Krajši slovensko-angleški slovar zavarovalništva je nastal na podlagi angleško slovenskega slovarja in vsebuje pomembnejše pojme.

Literatura

Naslov : Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar zavarovalništva
Avtor : Helena Krašovec
Leto : 2006

Razpoložljivost

Cena : 25,00 € (DDV je vključen v ceno).
Naročilnica

Komentarji so zaprti.