Revidirano letno poročilo Škodnega sklada in Odškodninskega urada

Na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu objavljamo povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2014 z mnenjem pooblaščenega revizorja in pooblaščenega aktuarja za Škodni sklad in Odškodninski urad.

Škodni sklad

Odškodninski urad

Komentarji so zaprti.