Seminar o sončnih elektrarnah

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, organizira in vas vabi na Seminar o sončnih elektrarnah, ki bo potekal 15. januarja 2016 v Ljubljani.

Izraba obnovljivih virov energije ima čedalje večji pomen tako v svetu kot pri nas. Fotovoltaika je tako ena izmed novejših, hitro rastočih dejavnosti, s katero se srečuje tudi zavarovalniška panoga. Za kakovostno izvajanje zavarovanj je treba spremljati razvoj sončnih elektrarn in redno skrbeti za pridobivanje novih uporabnih znanj in informacij s tega področja.

Seminar je namenjen širšemu krogu ljudi in sicer zaposlenim v razvoju zavarovanj, v prodaji zavarovanj, v cenilnih službah oziroma v likvidaciji škod, pa tudi drugim, ki vas obravnavana tematika zanima.

Podrobnejše informacije o programu in prijavah se nahajajo tukaj.

PREZENTACIJE

Gregor Kušar, Komplast, d.o.o. – Požarna varnost sončnih elektrarn

Komentarji so zaprti.