Seminar “Zakon o davčnem potrjevanju računov in zavarovalnice” – GZS, 26. 8. 2015

Z 2. 1. 2016 bodo zavarovalnice morale pričeti z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov. Ker se v zvezi s tem pojavlja vrsta vprašanj, je Slovensko zavarovalno združenje organiziralo v sredo, 26. 8. 2015, ob 9.00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana (dvorana C/I. nadstropje), seminar z naslovom “Zakon o davčnem potrjevanju računov in zavarovalnice”.

Na njem je predstavnik Finančne uprave RS g. Sebastijan Prepadnik podrobneje predstavil zakon ter pomen posameznih določb in način njihovega izvajanja v zavarovalnicah v praksi. Po predstavitvi je sledila obširna razprava z udeleženci.

Seminar je potekal po naslednjem programu:

 09:00 – 10:30 Zavezanci za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov

Vsebina računa izdanega z uporabo elektronske naprave

Postopki potrjevanja računov

Sporočanje podatkov o poslovnih prostorih

 10:30 – 10:50 Odmor
 10:50 – 12:00 Obvestilo o računu in obveznost kupca

Obveznosti dobavitelja programske opreme

Prehodno obdobje z uporabo vezane knjige računov

Preveritev izdanega računa

Kazenske določbe

MINI blagajna

 12:00 – 14:00 Razprava

Udeleženci so v razpravi prejeli večino odgovorov. Manjši del glede na dejavnost zavarovalnic specifičnih vprašanj bodo udeleženci naknadno posredovali Slovenskemu zavarovalnemu združenju, ki bo zbralo odgovore Finančne uprave RS in jih sporočilo udeležencem v vednost.

Predavatelj in udeleženci

 

 

Komentarji so zaprti.