Seminarji s področja avtomobilskih zavarovanj

XXIII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja – 6. april 2017

Banner za AO seminar 2017_nov6. 4. 2017 je SZZ organiziral že XXIII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, ki je potekal na GZS v Ljubljani. Seminar je ponudil zelo raznolika in aktualna predavanja s področja avtomobilskih zavarovanj. V sklopu seminarja je potekala tudi okrogla miza z naslovom »Vloga potrošnika pri avtomobilskih zavarovanjih«. Na okrogli mizi so sodelovali direktor Agencije za zavarovalni nadzor ter strokovnjaki iz zavarovalnic, članic SZZ. V sproščenem vzdušju so si udeleženci izmenjali izkušnje ter dobre prakse na tem področju. Seminar je potekal že 23-ič po vrsti in kot kaže dobra udeležba, bo ostalo tako tudi v prihodnje.

Program seminarja

E-zbornik

Fotogalerija


XXII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja – 7. april 2016

Banner za AO seminar 2016 okLetošnji XXII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, je potekal 7. aprila 2016 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Teme tokratnega seminarja so bile raznolike – od predstavitev aktualnih dejavnosti Evropskega zavarovalnega združenja – Insurance Europe na področju avtomobilskih zavarovanj in s tem povezane priprave evropske zakonodaje ter trendov pri avtomobilskih škodah v Evropi, do zanimive okrogle mize o mejah vzdržnosti zavarovalne premije zavarovanja avtomobilske odgovornosti s prispevki o pravnih vidikih, aktuarskem pogledu ter vplivu inovacij, razvoja sodobnih tehnologij v vozilih in prometu na zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Letošnji program seminarja smo zaključili s prispevkoma o poznavanju vloge zavarovalniških delavcev v sistemu upravljanja zavarovalnice, obvladovanju tveganj in skladnosti poslovanja po novem Zakonu o zavarovalništvu ter analizi tveganj, ki jih v cestni promet prinaša uporaba psihoaktivnih zdravil. Druženje je bilo po mnenju udeležencev zelo prijetno in koristno.

Program seminarja
Zbornik XXII. seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja

Fotogalerija


XXI. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja – 9. april 2015

Vabimo vas na XXI. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, ki bo 9. aprila 2015 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, na katerem bodo predavatelji predstavili raznolike teme, pomembne za avtomobilska zavarovanja.
Več informacij o programu in prijavi na seminar si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Program in prijavnica
Zbornik XXI. seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja

Fotogalerija


XX. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja – 16. april 2014

Slovensko zavarovalno združenje bo v aprilu organiziralo enodnevni jubilejni 20. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, na katerem bodo predavatelji predstavili raznolike teme, pomembne za avtomobilska zavarovanja: pogoji gospodarjenja v svetu in Sloveniji ter njihov vpliv na avtomobilska zavarovanja, vpliv ekonomske krize na stanje prometne varnosti, primerjalne spletne strani, priložnosti in nevarnosti internetnega sklepanja avtomobilskih zavarovanj, kriminaliteta povezana z motornimi vozili, varstvo osebnih podatkov v postopku reševanja škod ter pravni standard uporabe motornega vozila in s tem povezana sodna praksa naših sodišč in Sodišča EU.

Program


XIX. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja − 23. april 2013

Program


XVIII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja − 18. in 19. april 2012

Slovensko zavarovalno združenje je ob 20-letnici ustanovitve organiziralo dvodnevni seminar s področja avtomobilskega zavarovanja ter obeležilo jubilej z izdajo publikacije »Zavarovanja motornih vozil 1992−2012« in pripravo okrogle mize »Mednarodni, ekonomski, pravni, aktuarski in škodni vidik avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji: včeraj, danes, jutri« drugi dan seminarja. Udeleženci seminarja so pohvalili izbrani vsebinski koncept seminarja in izrazili željo, da se avtomobilski seminar tudi v prihodnosti organizira kot dvodnevni seminar, saj je koristno, da se zavarovalniški delavci s področja avtomobilskih zavarovanj z različnih zavarovalnic in SZZ ob takih priložnostih skupaj izobražujejo, družijo ter izmenjajo izkušnje, kar vse pripomore k dobrim strokovnim in kolegialnim odnosom.

Program


Komentarji so zaprti.