2. Seminar zavarovalnih zastopnikov in posrednikov – 2004

 

Odgovori na dodatno prejeta pisna vprašanja slušateljev predavateljem

Vprašanje:

“Zastopnik ima licenco za zavarovalnega zastopnika in posluje kot s.p. – dopolnilna dejavnost; poslovno pa sodeluje z agencijo, ki ima status d.o.o.-ja in je registrirana za zavarovalniško zastopanje. Ali je status s.p. zadovoljiv ali si mora tudi on pridobiti dovoljenje za zavarovalniško zastopanje?”

Odgovor, ki ga je pripravila Odvetnica Renata Jakopanec Levart:

Zgolj na podlagi podatkov iz vprašanja je težko reči, kakšen je “status” konkretnega s.p. -ja, ker ni povedal, za katero dejavnost je kot s.p. registriran in kaj smatra za “dopolnilo dejavnost”. Prav tako ni povedal, kakšne učinke bi rad dosegel. V vsakem primeru pa velja naslednje:

“Samostojni podjetnik posameznik” je po Zakonu o gospodarskih družbah nosilec gospodarske dejavnosti. Za samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, se uporabljajo pravila, ki veljajo za zavarovalno zastopniško družbo (čl. 216/2 ZZavar). Tudi za samostojnega podjetnika tako velja, da lahko zavarovalno zastopanje opravlja zgolj kot izključno dejavnost (čl. 236 ZZavar) in mora predhodno pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja. S.p. po mojem mnenju mora pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja, čeprav posluje v povezavi z drugo zavarovalno zastopniško družbo (d.o.o.-jem).

V okviru druge dejavnosti lahko s.p. posreduje zavarovanja samo izjemoma, če gre za zavarovanja, ki so v neposredni povezavi z osnovno dejavnostjo (čl. 227/4).

Komentarji so zaprti.