8. Seminar zavarovalnih zastopnikov in posrednikov – 2010

 
Vabilo


 • Izvajanje nadzora nad zavarovalnimi zastopniki (posredniki) in zavarovalno zastopniškimi (posredniškimi) družbami
  mag. Matej Zajec, Agencija za zavarovalni nadzor

 • Odškodninska odgovornost zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov
  Milan Viršek, Pozavarovalnica Sava, d. d.

 • Kaj lahko pričakujemo od nove pokojninske reforme?
  Helena Bešter, Kapitalska družba, d.d.

 • Kako s pomočjo kodeksa dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu do bolj urejenega zavarovalnega trga
  Miroslav Zorec, Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije


 • Učinkovito komuniciranje: temelj za večjo prepričljivost in boljše rezultate s strankami
  RETORIKA Tatjana Zidar Gale, s. p.

Komentarji so zaprti.