Sporočila za javnost

Kakšno zdravstveno oskrbo si lahko obetajo državljanke in državljani?

Danes je na Slovenskem zavarovalnem združenju (v nadaljevanju: SZZ) potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki SZZ in zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, predstavili poglede na predlagano zdravstveno reformo in pripombe v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ-1).

V SZZ se zavzemamo za reformo zdravstvenega sistema, saj za to obstajajo številni razlogi, izpostavili pa bi nedostopnost, slabo organiziranost, ne-razvojno usmerjenost, demografska gibanja in medicinsko inflacijo. Reforma bi morala biti celovita in jasna, morala bi biti usklajena z vsemi deležniki sistema in z drugimi socialnimi politikami. Zato je nujno potrebna javna razprava, ne o predlogih členov, temveč o tem, kakšen standard javnega zdravstva želimo in koliko smo za ta standard pripravljeni plačati. Reforma, ki jo potrebujemo, bi morala jasno in transparentno predstavljati rešitve, ki bi zagotavljale dolgoročno finančno stabilnost zdravstvenega sistema, jasno opredeljene zdravstvene pravice in učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem, prilagojen potrebam in zmožnostim družbe. Tudi s tem namenom je SZZ v okviru javne razprave, podalo pripombe na predlog novega ZZVZZ-1.

Pripombe na ZZVZZ-1


Nova članica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ

Število članic Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ, se je s 17. 5. 2016 povečalo. Naša nova članica je postala Skupna pokojninska družba, d. d., s sedežem v Ljubljani, ki dosega pomemben tržni delež na trgu pokojninski zavarovanj v Sloveniji. Je prva tovrstna družba v članstvu združenja, katera je specializirana za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Število članic se je od ustanovitve združenja nenehno povečevalo; iz 5 ustanovnih članic leta 1992 se je do danes število povečalo na 21, med katerimi je 17 zavarovalnic, 2 pozavarovalnici ter pokojninska družba in druga družba, ki prav tako prodaja zavarovanja.


Poročilo o solventnosti in finančnem položaju – Odškodninski urad

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju-Odškodninski urad


Poročilo o solventnosti in finančnem položaju – Škodni sklad

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju-Škodni sklad


Podpis Sporazuma o sodelovanju s hrvaškim zavarovalnim združenjem

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, je 5. aprila 2016 s hrvaškim zavarovalnim združenjem (Hrvatski ured za osiguranje) sklenilo Sporazum o sodelovanju.

S podpisom sporazuma sta obe instituciji določili okvir za nadaljnje uspešno sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev, predvsem v zaščiti in spodbujanju interesov svojih članov – (po)zavarovalnic kot tudi celotne zavarovalne industrije, na področju izobraževanja in razvoja zavarovalne stroke ter v skupnem delovanju pri ostalih aktivnostih z namenom izboljšati zavarovalno dejavnost in njen položaj na finančnem trgu in v družbi nasploh.


Komentarji so zaprti.