Sporočila za javnost

Javna tribuna o zdravstvu – 17. 5. 2017 ob 14. uri

zdravstvo-logo

Se zavedamo, kaj prinaša nova zdravstvena zakonodaja?

Kakšna so pričakovanja gospodarstva in kaj nova zakonodaja pomeni za prihodnost našega pokojninskega sistema?

Zastavljamo prava vprašanja in skupaj iščemo odgovore na to, kako državljanom v prihodnje zagotoviti kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo.

Vabljeni na javno tribuno, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2017 ob 14. uri v sejni sobi GZS Območna zbornica za severno Primorsko na Sedejevi 2a v Novi Gorici.

Javno tribuno organizirajo Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko, Slovensko zavarovalno združenje in Združenje delodajalcev Slovenije.

Na javni tribuni bodo sodelovali:

  • Dorjan Marušič, nekdanji minister za zdravje;
  • dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I;
  • Tatjana Čerin, izvršna direktorica GZS za socialni dialog,
  • Žiga Vižintin, svetovalec uprave Pokojninske družbe A.

Dogodek bo povezovala Alenka Kesar.

Vljudno vabljeni.


Letno poročilo Škodnega sklada in Odškodninskega urada ter Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2016

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, objavlja naslednje dokumente:
Letno poročilo Škodnega sklada za leto 2016,
Letno poročilo Odškodninskega urada za leto 2016,
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Škodnega sklada za leto 2016 ter
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Odškodninskega urada za leto 2016.


Se zavedamo, kaj prinaša nova zdravstvena zakonodaja?

organizatorji

 

Zastavljamo prava vprašanja in skupaj iščemo odgovore na to, kako državljanom v prihodnje zagotoviti kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo.

Vabljeni na javno tribuno, ki bo potekala v ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 13. uri v dvorani Regionalne gospodarske zbornice v Celju (Ljubljanska cesta 14, II. nadstropje).

Javno tribuno organizirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Slovensko zavarovalno združenje, Združenje delodajalcev Slovenije in Regionalna gospodarska zbornica Celje.

Med govorci, ki so že potrdili svojo udeležbo na javni tribuni, so:
Samo Fakin, dr. med., predsednik uprave Thermane Laško in nekdanji generalni direktor ZZZS;
Mag. Martin Toth, dr. dent. med., član Strokovnega sveta ZDUS in član skupščine ZZZS;
Dr. Jure Stojan, partner in direktor razvoja ter raziskav na Inštitutu za strateške rešitve;
Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS;
Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin, d. d.

Javno tribuno bo povezovala Alenka Mirt Kesar.

Na javno tribuno so vabljeni tudi predstavniki Ministrstva za zdravje.

Vljudno vabljeni.


Kakšno zdravstveno oskrbo si lahko obetajo državljanke in državljani?

Danes je na Slovenskem zavarovalnem združenju (v nadaljevanju: SZZ) potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki SZZ in zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, predstavili poglede na predlagano zdravstveno reformo in pripombe v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ-1).

V SZZ se zavzemamo za reformo zdravstvenega sistema, saj za to obstajajo številni razlogi, izpostavili pa bi nedostopnost, slabo organiziranost, ne-razvojno usmerjenost, demografska gibanja in medicinsko inflacijo. Reforma bi morala biti celovita in jasna, morala bi biti usklajena z vsemi deležniki sistema in z drugimi socialnimi politikami. Zato je nujno potrebna javna razprava, ne o predlogih členov, temveč o tem, kakšen standard javnega zdravstva želimo in koliko smo za ta standard pripravljeni plačati. Reforma, ki jo potrebujemo, bi morala jasno in transparentno predstavljati rešitve, ki bi zagotavljale dolgoročno finančno stabilnost zdravstvenega sistema, jasno opredeljene zdravstvene pravice in učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem, prilagojen potrebam in zmožnostim družbe. Tudi s tem namenom je SZZ v okviru javne razprave, podalo pripombe na predlog novega ZZVZZ-1.

Pripombe na ZZVZZ-1


Nova članica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ

Število članic Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ, se je s 17. 5. 2016 povečalo. Naša nova članica je postala Skupna pokojninska družba, d. d., s sedežem v Ljubljani, ki dosega pomemben tržni delež na trgu pokojninski zavarovanj v Sloveniji. Je prva tovrstna družba v članstvu združenja, katera je specializirana za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Število članic se je od ustanovitve združenja nenehno povečevalo; iz 5 ustanovnih članic leta 1992 se je do danes število povečalo na 21, med katerimi je 17 zavarovalnic, 2 pozavarovalnici ter pokojninska družba in druga družba, ki prav tako prodaja zavarovanja.


Komentarji so zaprti.