Statistični podatki 2017

MESEČNI PODATKI ČLANIC SZZ

Pregled zavarovalne premije po mesecih 2017


ČETRTLETNI PODATKI ČLANIC SZZ

Pregled zavarovalne in pozavarovalne dejavnosti po četrtletjih 2017
Zavarovalna in pozavarovalna premija po četrtletjih 2017


LETNI PODATKI ČLANIC SZZ

Mednarodne avtomobilske škode
Pregled zavarovanj motornih vozil
Premije in odškodnine oz. zavarovalnine ter deleži
Prodajne poti
Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja ter pokojninska in rentna zavarovanja po ZZavar, ki zagotavljajo vseživljenjska izplačila
Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)
Škode iz naslova naravnih nesreč
Zaposleni
Zdravstvena zavarovanja
Življenjska zavarovanja


STATISTIČNI ZAVAROVALNIŠKI BILTEN

ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL


Kontakt: tanja.trampuz@zav-zdruzenje.si

Komentarji so zaprti.