Za zavarovalne zastopnike in posrednike

 

KAKŠEN JE POKLIC ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA OZ. POSREDNIKA?

Zavarovalni zastopnik oziroma posrednik mora biti komunikativen, organiziran, iznajdljiv, dosleden, prizadeven, vztrajen, pošten in natančen. Ker je neprestano v stiku z ljudmi, je zelo pomembno, da je urejen. Delovni čas zavarovalnega zastopnika in posrednika je odvisen od njegovih strank, zato mora biti tudi zelo prilagodljiv. Večino svojega delovnega časa zavarovalni zastopnik oziroma posrednik preživi na terenu s strankami, del pa tudi v pisarni. Imeti mora dovolj znanja, da lahko strankam suvereno odgovarja na njihova zahtevna vprašanja. Poznati mora tako prednosti kot slabosti posameznega zavarovalnega produkta, ki ga nudi stranki (zavarovancu). Poklic zahteva neprestano učenje in izobraževanje. Največja nagrada za opravljeno delo zavarovalnega zastopnika ali posrednika pa je poleg mesečne plače zagotovo zadovoljstvo zavarovanca. Uspešen zavarovalni zastopnik oziroma posrednik bo nedvomno tisti, ki bo svoje delo opravljal korektno, pošteno in z zadovoljstvom.

Komentarji so zaprti.