Cenik preizkusa znanja

  CENA Z DDV
Preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika 276,00 EUR
Preizkus znanja za zavarovalnega posrednika 339,00 EUR
Preizkus znanja za zavarovalnega posrednika – delni* 276,00 EUR

* Delni preizkus znanja lahko opravlja le tisti kandidat, ki je pred tem pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ že opravil preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika.

V ceni preizkusa znanja sta zajeta pisni in ustni del preizkusa. Navedeni znesek nakažite na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, s pripisom za preizkus znanja ter sklicem: 00 3333. Po pristopu k preizkusu znanja, vam bomo poslali račun.

Če se kandidat ne udeleži preizkusa znanja in nima opravičljivega razloga, do vračila pristopnine ni upravičen.

Komentarji so zaprti.