Gradivo za preizkus znanja

Na preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Programu usposabljanja za pridobitev strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki ga je sprejel Izpitni odbor pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Slovensko zavarovalno združenje je za ta namen izdalo učbenik. Učbenik in izpitna vprašanja se letno spreminjajo glede na spreminjajočo se zakonodajo in statistične podatke. V š. l. 2017/2018 se bo še naprej uporabljal učbenik, ki je izšel septembra 2016. Ob tem pa vas obveščamo, da se je poglavje z naslovom “Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva”, ki se nahaja v 3. delu učbenika (od strani 107 do strani 111), v celoti spremenilo. Avtorici prenovljenega poglavja sta mag. Maja Golovrški Verdev in mag. Anita Smole. Omenjeno poglavje (področje) se bo na preizkusih znanja v š. l. 2017/2018 preverjalo po gradivu, ki se nahaja tukaj.

Učbenik lahko naročite pisno na naslov:

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ Železna cesta 14, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov polona.razingar@zav-zdruzenje.si. K naročilu priložite potrdilo o plačilu učbenika v znesku (DDV je vključen v ceno):

  CENA Z DDV
Učbenik za zavarovalne zastopnike (1. – 3. del) 50,00 EUR
Učbenik za zavarovalne posrednike (1. – 4. del) 70,00 EUR
Učbenik za zavarovalne posrednike – delni (4. del) 25,00 EUR

Po prejemu naročila in plačila vam bomo učbenik in račun poslali po pošti. Znesek nakažite na naš poslovni račun pri NLB, d.d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 00 5555.

narocilo_literature

Komentarji so zaprti.