Kdo je kdo

 

ZAPOSLEN DELOVNO MESTO TELEFON E-POŠTA
DIREKTORICA mag. Maja Krumberger Direktorica 01 300 93 81 info@zav-zdruzenje.si
SPLOŠNO ORGANIZACIJSKE ZADEVE Olga Mitrovič Tajnica 01 300 93 81 info@zav-zdruzenje.si
Saša Zgonc Administratorka 01 300 93 93 sasa.zgonc@zav-zdruzenje.si
RAČUNOVODSTVO Cvetka Strašek Računovodja 01 300 93 86 cvetka.strasek@zav-zdruzenje.si
BIRO ZELENE KARTE Tjaša Korbar Vodja 01 300 93 84 tjasa.korbar@zav-zdruzenje.si
Stjenka Vuga Referent 01 300 93 87 stjenka.vuga@zav-zdruzenje.si
Vanja Galić Referentka 01 300 93 91 info.center@zav-zdruzenje.si
ŠKODNI SKLAD mag. Tina Dular Ferlež Vodja 01 300 93 83 barbara.stine@zav-zdruzenje.si
Barbara Štine Računovodja 01 300 93 85 barbara.stine@zav-zdruzenje.si
PRAVNE ZADEVE IN OSEBNA ZAVAROVANJA mag. Tanja Kolander Zapotnik Vodja 01 300 93 94 tanja.kolander@zav-zdruzenje.si
PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA, STATISTIKA IN ANALIZE Mateja Lamovšek Strokovna delavka 01 300 93 89 mateja.lamovsek@zav-zdruzenje.si
Tanja Trampuž Referentka 01 300 93 88 tanja.trampuz@zav-zdruzenje.si
IZOBRAŽEVANJE Vida Ferlan Strokovna delavka 01 300 93 92 vida.ferlan@zav-zdruzenje.si
Tanja Kornet Referentka 01 300 93 90 tanja.kornet@zav-zdruzenje.si

Komentarji so zaprti.