25th Insurance Days in Slovenia

GH Bernardin, od 31. maja do 1. junija 2018

Statistični zavarovalniški bilten 2017

Interaktivna izdaja, ki omogoča podrobnejši in preglednejši vpogled v statistične podatke. Dokument podpira brskalnik Google Chrome.

Prometna nesreča

Lahko vam pomagamo pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za povrnitev škod v primeru prometne nesreče

Register o zavarovanju avtomobilske odgovornosti

Info center

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Želite začeti postopek mediacije in se s pomočjo tretje neodvisne osebe skušate dogovoriti o rešitvi spora?