Statistični zavarovalniški bilten 2017

Interaktivna izdaja, ki omogoča podrobnejši in preglednejši vpogled v statistične podatke. Dokument podpira brskalnik Google Chrome.
Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

16. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Gospodarska zbornica Slovenije, 25. 1. 2018

Prenovljena podoba spletne strani

Predstavljamo našo novo podobo

Prometna nesreča

Lahko vam pomagamo pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za povrnitev škod v primeru prometne nesreče

Register o zavarovanju avtomobilske odgovornosti

Info center

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Želite začeti postopek mediacije in se s pomočjo tretje neodvisne osebe skušate dogovoriti o rešitvi spora?