Od 12. do 13. maja 1994
Festivalna dvorana Bled, Bled

1. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Dogodki12. maja 1994
12. in 13. maja 1994 na Bledu je Društvo ekonomistov Ljubljana je v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim birojem in Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni ...
Preberite si več