1. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Od 12. do 13. maja 1994
Festivalna dvorana Bled, Bled

12. in 13. maja 1994 na Bledu je Društvo ekonomistov Ljubljana je v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim birojem in Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru organiziralo strokovno posvetovanje Dnevi slovenskega zavarovalništva.

Zamisel za organizacijo Dnevov slovenskega zavarovalništva se je porodila v prejšnjem letu. Bistvo zamisli za izvedbo strokovnega posvetovanja s področja zavarovalništva je bilo in je še vedno: spodbuditi vse, ki delajo v zavarovalništvu v Sloveniji, in tiste, ki so z zavarovalništvom tako ali drugače povezani, da se enkrat letno srečajo na svojem strokovnem posvetovanju.

Strokovno posvetovanje z imenom Dnevi slovenskega zavarovalništva naj bi prispevalo k razreševanju aktualnih vprašanj v slovenskem zavarovalništvu, prav tako pa naj bi postopoma dvigovalo tudi strokovno raven zavarovalništva v Sloveniji. Da je to potrebno in nujno v novi mladi državi Sloveniji, kaže vedno večje število zavarovalnic na slovenskem zavarovalnem trgu in tudi bližnji sprejem lastne, slovenske sodobne zavarovalniške zakonodaje z rešitvami, ki naj bi odražale tendence v položaju in razvoju zavarovalništva v razviti Evropi, posebej se v Evropski skupnosti.

V letu 1994 smo se organizacije združile, podprle in se odločile za uresničitev izvedbe strokovnega posvetovanja, z namenom, da naj bi takšno strokovno srečanje postopno preraslo v vsakoletno tradicionalno posvetovanje, namenjeno izmenjavi strokovnih pogledov, izkušenj in novih spoznanj med zavarovalniškimi strokovnjaki in ljudmi iz zavarovalniške prakse.