Od 11. do 12. maja 1995
Festivalna dvorana Bled, Bled

2. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Dogodki11. maja 1995
11. in 12. maja 1995 na Bledu je Društvo ekonomistov Ljubljana skupaj v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim birojem in Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti ...
Preberite si več