2. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Od 11. do 12. maja 1995
Festivalna dvorana Bled, Bled

11. in 12. maja 1995 na Bledu je Društvo ekonomistov Ljubljana skupaj v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim birojem in Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru organiziralo strokovno posvetovanje Dneve slovenskega zavarovalništva.  Ob koncu lanskoletnega strokovnega posvetovanja so bili udeleženci enotni, da je tovrstno strokovno posvetovanje koristno in da je treba s takšnimi strokovnimi posvetovanji nadaljevati tudi v prihodnje.

Letošnje strokovno posvetovanje je odraz trenutnega položaja in razmišljanj zavarovalniške stroke ob uveljavljanju sprejeta Zakona o zavarovalnicah in približevanju Evropski uniji. Želimo si, da letošnje strokovno posvetovanje Dnevi slovenskega zavarovalništva prispevalo k razreševanju aktualnih vprašanj v slovenskem zavarovalništvu in s tem postopoma dvignili strokovno raven zavarovalništva v Sloveniji.