Od 16. do 17. maja 1996
Festivalna dvorana Bled, Bled

3. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Dogodki16. maja 1996
16. in 17. maja 1996 na Bledu je Društvo ekonomistov Ljubljana skupaj v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim birojem in Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v ...
Preberite si več