3. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Od 16. do 17. maja 1996
Festivalna dvorana Bled, Bled

16. in 17. maja 1996 na Bledu je Društvo ekonomistov Ljubljana skupaj v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim birojem in Inštitutom za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru organiziralo vsakoletno strokovno posvetovanje Dneve slovenskega zavarovalništva.

Na strokovnem posvetovanju so bile predstavljene teme, ki so odraz aktualnega časa s področja zavarovalništva.