7. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Od 1. do 2. junija 2000
GH Emona, Portorož

1. in 2. junija 2000 v GH Emona, Portorož je Slovensko zavarovalno združenje organiziralo 7. Dneve slovenskega zavarovalništva.

Osrednja tema konference je bila: ” Vpliv nove zakonodaje na zavarovalništvo” in se je delila na tri tematske sklope: a) harmonizacija zavarovalstva Slovenije in EU, b) finančni vidiki zavarovalstva in c) trženje.