14. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Od 31. maja do 1. junija 2007
Kongresni center St. Bernardin, Portorož

31. maja in 1. junija 2007 so v Kongresnem centru St. Bernardin potekali 14. Dnevi slovenskega zavarovalništva. Velika dinamika v globalnem gospodarstvu narekuje fleksibilnost in prilagajanje za vse sektorje gospodarstva. Dogajanja v finančnem sektorju, posebej še v zavarovalništvu, ne zaostajajo za splošnimi gospodarskimi dogajanji. V ta dogajanja je močno vpeto slovensko gospodarstvo in nenazadnje tudi slovenski finančni sektor. Vključevanje Slovenije v evropsko monetarno unijo spremljajo intenzivni reorganizacijski procesi v gospodarskih družbah. Za zavarovalstvo velja še posebej poudariti, da je njegova rast hitrejša od splošne gospodarske rasti, kar omogočajo rezultati organizacijskih, procesnih, kadrovskih in informacijskih sprememb v naših zavarovalnicah. Na osnovi navedenih spoznanj, se je Organizacijski odbor Dnevov slovenskega zavarovalništva odločil, da bo na 14. Dnevih slovenskega zavarovalništva poudarek na kadrovski tematiki, organizaciji, procesih in informaciji, v povezavi z zakonodajo s teh področij.

Osrednja tema dogodka je bila: “Razvoj organizacije in procesov v zavarovalstvu”.

 

Vsi udeleženci, ki so po zaključeni konferenci oddali anketni vprašalnik o izvedbi konference, so bili udeleženi v žrebanju za knjižno nagrado. Slednjo je podelil Organizacijski odbor Dnevov slovenskega zavarovalništva. Izžrebani nagrajenec oz. nagrajenka je nagrado prejel po pošti, ime nagrajenca oz. nagrajenke pa je bilo objavljeno v glasilu Informator.