8. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

14. 1. 2010
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ je dne 14. 1. 2010 organiziralo 8. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov. Seminar je bil namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novih znanj in informacij s področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju.