9. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

20. 1. 2011
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije je dne 20. 1. 2011 organiziralo 9. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov.

Seminar je bil namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novih znanj in informacij s področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju.