Okrogla miza “Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena reforma” – SPOROČILO ZA JAVNOST

Zavarovalnice za univerzalno dostopnost do zdravstva

Ljubljana, 14. marec 2011 – Slovensko zavarovalno združenje, katerega članice so tudi izvajalke dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Adriatic Slovenica zavarovalna družba in Triglav zdravstvena zavarovalnica, je danes pripravilo okroglo mizo z naslovom Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena reforma. Na njej so zavarovalniški strokovnjaki z ministrom za zdravje Dorijanom Marušičem razpravljali o možnih rešitvah v zvezi z nadgradnjo zdravstvenega sistema do leta 2020. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je financiranje zdravstvenega sistema zapleteno, zato morajo biti spremembe postopne in premišljene, da celotne družbe ne bodo stale več, kot bi bilo koristi, hkrati pa ne smejo privesti do povečanja plačil za zdravstvene storitve »iz žepa«.

Ministrstvo za zdravje je objavilo in predložilo v javno razpravo dokument »Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020«. V dokumentu ministrstvo napoveduje spremembe v ureditvi sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, ki pomembno vplivajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja kar eno petino slovenskega zavarovalnega trga, in na slovensko zavarovalništvo ter porajajo številna vprašanja.

Zavarovalnice pozdravljamo razpravo o nadgradnji financiranja sistema zdravstvenega varstva. Prepričani smo, da je mogoče financiranje nadgraditi in izboljšati. Želimo pa si, da bi ta razprava potekala korektno in strokovno – že dokument ministrstva za zdravje namreč vsebuje nekatere napačne ali zavajajoče navedbe v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. S tem nadaljuje že nekajletno prakso, da se o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju govori kot o glavnem sistemskem problemu slovenskega zdravstva. Prepričani smo, da za konstruktivno razpravo in iskanje novih rešitev tak način ni dober.

Z okroglo mizo smo poskusili osvetliti različne vidike finančnega dela napovedane nadgradnje zdravstvenega sistema, s ciljem, da konstruktivno prispevamo k iskanju najučinkovitejšega načina za financiranje zdravstva za prihodnja leta.

V razpravi želimo poudariti predvsem naslednje:

  • da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje v preteklih letih učinkovito zagotavljalo sredstva za določen del zdravstvenih storitev ter s tem povečevalo in ne omejevalo dostopnost, saj dostopnost omejujejo kvečjemu plačila iz žepa, doplačila prek zavarovanja pa ne. Ostali evropski zdravstveni sistemi imajo manjšo stopnjo univerzalnosti in bistveno večja doplačila »iz žepa«, ki predvsem obremenjujejo bolne in starejše;
  • da smo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem dosegli veliko stopnjo solidarnosti in vzajemnosti v družbi. Bistvena sprememba obstoječega sistema ali celo ukinitev doplačil pomeni celovito spremembo v obremenitvah s prispevki vseh zavarovancev, lahko pa pripelje tudi do bistvenega zmanjšanja solidarnosti med bolnimi in zdravimi ter s tem ogrozi zdravstveno najbolj občutljive skupine zavarovancev. Povečanje solidarnosti z večjim obsegom javnih sredstev lahko namreč bistveno zmanjša oziroma ukine solidarnost pri tistih storitvah, ki ne bodo več predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem ne moremo pričakovati, da bi druga (nekateri jim rečejo »prava«) zdravstvena zavarovanja v znatni meri nadomestila dopolnilna zavarovanja;
  • da dopolnilna zavarovanja niso v nasprotju z evropskim pravnim redom in da Evropska komisija ne zahteva njihove ukinitve – ne nazadnje jih v podobni obliki izvajajo v Franciji. Očitke Evropske komisije bi brez težav odpravili s spremembo zakona, ki ne bi imela nobenih pomembnih posledic za delovanje zdravstvenega sistema.

Financiranje zdravstvenega sistema je zapleteno, zato morajo biti spremembe postopne in premišljene, da celotne družbe ne bodo stale več, kot bi bilo koristi, hkrati pa ne smejo privesti do povečanja plačil za zdravstvene storitve »iz žepa«. Pri nadaljnjih razpravah bomo zavarovalnice aktivno sodelovale, v korist vseh zavarovancev.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena reforma-zbornik okrogle mize