Stališče Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ in zavarovalnic ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje k dokumentu Ministrstva za zdravje “Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020”

Ministrstvo za zdravje je objavilo in predložilo v javno razpravo dokument »Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020«. V dokumentu ministrstvo napoveduje spremembe v ureditvi sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, ki pomembno vplivajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja kar eno petino slovenskega zavarovalnega trga, in na slovensko zavarovalništvo ter porajajo številna vprašanja.

Zato Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pozorno spremljamo dogajanja na področju ureditve sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji ter smo v okviru javne razprave o nadgradnji zdravstvenega sistema pripravili stališča, pri nadaljnjih razpravah pa bomo aktivno sodelovali, v korist vseh zavarovancev.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena reforma-zbornik okrogle mize

SZZ pripombe k nadgradnji zdravstvenega sistema