Čezmejno zdravstveno varstvo v EU – SPOROČILO ZA JAVNOST

V oktobru leta 2013 bo stopila v veljavo direktiva o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Direktiva je nadgradnja že sedanje ureditve pomoči pacientom pri dostopu do storitev, ki jih lahko dobijo pod posebnimi pogoji zunaj države obveznega zdravstvenega zavarovanja. Direktiva spada v kontekst zagotavljanja treh temeljnih svoboščin Evropske Unije. Navezuje se na evropski socialni model in tudi na prizadevanja za prosti (vendar regulirani) pretok storitev. Zdravstvene storitve so specifične, zato je urejanje njihovega prostega pretoka dopolnjeno še z urejanjem pravic pacientov. Uveljavitev direktive bo zahtevala zakonske spremembe in prilagoditve pri izvajalcih zdravstvenih storitev, vse z namenom, da bi pacientom omogočila bolj prosti dostop do storitev. Posledično bo za njih imela tudi vpliv na financiranje razlik v ceni, ki ne bodo krite iz javnih sredstev domicilne države. Slovensko zavarovalno združenje je v sodelovanju z Zavodom R&T organiziralo delavnico o tej temi, kjer so bili obravnavani predvsem vidiki financiranja in v tej povezavi tudi zavarovanja.

Udeleženci delavnice so izmenjali informacije, kakšne so v njihovih dejavnostih oz. inštitucijah izkušnje z nudenjem storitev zavarovancem iz drugih držav. Za nekatere dejavnosti je nudenje zdravstvenih storitev tujcem del njihove ekonomske strategije in ekonomska realnost. Drugi bi se radi vključili v ponudbo storitev še za zavarovance drugih držav, vendar je potrebno urediti še precej zadev tako v sistemu zdravstvenih dejavnosti kot tudi na zakonodajnem področju. Posebej zanimivo in za paciente koristno bi bilo urejanje na ravni čezmejnih regij.

Prikazane so bile priprave na implementacijo direktive v Belgiji. Tam se zavedajo, da bodo lahko v enem letu pripravili vse podlage samo s skupnim delom vseh deležnikov. Ker imajo v Belgiji tudi prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so nekatere njihove izkušnje in predlogi lahko zanimivi tudi za Slovenijo.

Druga stran pravic so obveznosti. V primeru pravic pacientov so to tudi obveznosti plačila storitev. Večino storitev in večji del njihovega računa poravnajo skladi obveznega zdravstvenega zavarovanja, toda del razlike v ceni in morebitno višjo kakovost ter večji obseg bodo morali poravnati pacienti sami. Na delavnici je bila obravnavana vloga zavarovalnic prostovoljnega zavarovanja pri tem.

Zavarovalnice v Sloveniji bodo spremljale implementacijo direktive in bodo pri iskanju najboljših rešitev za paciente s svojim znanjem sodelovale z vsemi, ki morajo zagotoviti njeno implementacijo.