Slovensko zavarovalno združenje, GIZ na prenovljeni spletni strani osvešča in obvešča

Slovensko zavarovalno združenje je prenovilo spletno stran www.zav-zdruzenje.si z osnovnim ciljem še večjega obveščanja in osveščanja potrošnikov o zavarovalništvu ter o zavarovalnih produktih. Prenova spletne strani je korak naprej pri izvajanju projekta »Program izobraževanja potrošnikov zavarovalnih storitev«.

Po opravljeni raziskavi Slovenskega zavarovalnega združenja osnovno poznavanje zavarovalništva in zavarovalnih produktov pri Slovencih ni zelo slabo, vendar tudi ne zadovoljivo. Po besedah direktorja Slovenskega zavarovalnega združenja, mag. Mirka Kaluže, je »potrebno pri potrošnikih vzbuditi zavedanje o pomembnosti in namembnosti posameznih vrst zavarovanj.  Potrebno je spoznati, da je zavarovanje vse prej kot strošek. Zavarovanje je varnost! Pravo zavarovanje pa lahko izberemo samo pod pogojem dobre informiranosti, in to je cilj naše prenovljene spletne strani ter vseh naših nadaljnjih aktivnosti, ki jih bomo na Slovenskem zavarovalnem združenju izvajali v okviru projekta »Program izobraževanja potrošnikov zavarovalnih storitev.«

Slovensko zavarovalno združenje je s projektom pričelo v letu 2012. Dolgoročni cilj programa, ki temelji tudi na prenovljeni spletni strani, kot glavnemu orodju pri podajanju jasnih in ažurnih informacij, je kontinuirano izobraževanje in osveščanje ljudi o zavarovalništvu in zavarovalnih produktih ter nudenje pomoči in razlag pri različnih vprašanjih, ki jih bodo potrošniki zastavljali. Program bo usmerjen tudi v strokovno javnost, predvsem medije, ki pokrivajo področje zavarovalništva, saj jih bo obveščal o novostih in osvetljeval problematiko zavarovalništva v Sloveniji in tujini.