Donesek k razpravi o zdravstvenem zavarovanju ob iniciativi zdravnikov

Zdravstvo je v takšni krizi, da ob tem marsikomu že zmanjkuje potrpljenja. Predloge o spremembah in novi ureditvi dajejo državljani, zaposleni v zdravstvu, zdravniki še posebej, in strokovnjaki različnih strok. Vsebina in medijska odmevnost predlogov je precej različna.

Državljane motijo čakalne vrste, odnos zdravstvenega osebja do pacientov, oddaljenost zdravstvene službe. Ko ne gre drugače, se iz javnega zdravstvenega sistema preselijo v zasebni – potem pa jih moti to, da morajo za storitev plačati, čeprav so za plačilo iste storitve že socialno in dopolnilno zdravstveno zavarovani. Zaposlene v zdravstvu moti stalno in nekonsistentno »racionaliziranje« dejavnosti; ki je lepša beseda za varčevanje ali za povečevanje njihovih obremenitev. Zdravnike še posebej moti, da so omejeni v razvijanju svoje stroke, da se obravnavajo kot javni uslužbenci in da je – po njihovem mnenju – preveč ob(d)vodov pri porabi denarja, ki je sicer namenjen za zdravstvo.

Reševanju zelo zapletenih problemov zdravstva bi se morale posvečati različne stroke; to je delno uspelo Iniciativi zdravnikov. Svoja videnja, spoznanja in predloge so podali ekonomisti, pravniki, predvsem pa zdravniki. Dobro bi bilo, da bi se iniciativi in razpravi pridružili tudi strokovnjaki za javno financiranje, dejavnosti splošnega pomena (včasih družbene dejavnosti) in zavarovalništvo. Na teh področjih je Iniciativa izrazito šibka, dostikrat zavajajoča, nasploh pa nič inovativna.

Več o tem si lahko preberete v dokumentu:

Donesek k razpravi o zdravstvenem zavarovanju ob iniciativi zdravnikov