Lea Kostanjevec – dobitnica priznanja in nagrade Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ leta 2013

Dobitnica priznanja in nagrade Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ leta 2013 za najboljše diplomsko delo s področja zavarovalništva je gospa LEA KOSTANJEVEC, diplomirana pravnica.

Svet slovenskega zavarovalnega združenja je pred letom sprejel sklep, da bo spodbujal zanimanje za zavarovalništvo na dodiplomskem in podiplomskem študiju. V ta namen je bila ustanovljena posebna komisija, ki je na osnovi pravilnika pripravila javni razpis in z njim seznanila vse visokošolske ustanove. Z razpisom smo povabili študente k prijavi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog z obravnavo aktualne zavarovalniške tematike. Naloga komisije je bila pregled del, ki so prispele na razpis in s pomočjo neodvisnih recenzentov določiti najboljša dela za priznanja in nagrade, ki se bodo podeljevala na vsakoletnih zavarovalniških dnevnih.

Odziv na naš prvi  razpis je bil dober, saj smo prejeli kar sedem del. Ocene recenzentov so bile temelj Komisiji za nagrade, ki je letos določila eno dobitnico. Nagrajenka letošnjega razpisa je LEA KOSTANJEVEC, diplomirana pravnica.

Lea Kostanjevec je osnovno in srednjo šolo obiskovala v Celju, kjer je na Prvi gimnaziji leta 2006 maturirala z najvišjim možnim številom točk (34). Vpisala se je na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je med študijem sodelovala pri organizaciji strokovne ekskurzije v ZDA (študijsko leto 2009/2010 in bila članica Ženevskega kluba pravne fakultete  –  strokovnega društva študentov prava, ki jih je zanimalo delo na gospodarskem, ekonomskem in mednarodno pravnem področju. Prav zato se je odločila za izbirne predmete iz tega področja: zavarovalno pravo, ekonomska analiza prava, mednarodni ekonomski odnosi, mednarodno bančništvo, stečajno pravo in civilnoizvršilno pravo. Med študijem se je udeležila tudi strokovne ekskurzije v Azijo. V okviru priprav na ekskurzijo je sodelovala tudi pri izdaji knjige Development Strategies (urednik Franjo Štiblar – v Ljubljani Pravna fakulteta 2011). Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani  je zaključila s poprečno oceno 9,47. Diplomska naloga, ki jo je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Franja Štiblarja, nosi naslov Vpliv globalne finančne krize na zavarovalništvo Slovenije – institucionalni, normativni in empirični vidik. Zanjo je prejela odlično oceno. Recenzenta sta delo ocenila z oceno 10. Delo sistemsko prikazuje poslovanje zavarovalnic, nastanek in posledice finančne krize ter daje ocene mogočega prihodnjega dogajanja. Avtorica daje v delu celostno podobo ureditve zavarovalništva v Sloveniji ter njegovega nadzora. Naloga predstavlja tudi dober vir o številnih nadzornih in drugih ukrepih zoper globalno finančno krizo na svetovnem trgu, predvsem na področju ZDA in EU – slednji ukrepi imajo in bodo imeli vpliv tudi na Slovenijo. V zaključku avtorica pove, da so slovenske zavarovalnice, za razliko od bank, dokazale, da kljub nekoliko slabšim rezultatom delujejo tudi v kriznih časih spodbudno.  Gre za delo, ki ga je vredno prebrati ter iz njega potegniti tudi konkretne rešitve za zavarovalništvo.

Lea Kostanjevec je od septembra 2012 dalje zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Pravniški državni izpit pa bo opravila predvidoma v mesecu oktobru letošnjega leta.