Finančna in zavarovalniška pismenost slovencev – REZULTATI RAZISKAVE

SZZ raziskava - finančna in zavarovalniška pismenost slovencev

Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z. (v nadaljevanju: SZZ) je v okviru Odbora za osveščanje potrošnikov in komuniciranje z javnostmi, konec preteklega leta opravilo posebno raziskavo s katero je želelo ugotoviti stanje finančne pismenosti splošne javnosti v Republiki Sloveniji. Poudarek smo namenili zavarovalniški pismenosti. Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili e-anketni vprašalnik, ki je bil dostopen preko nekaterih spletnih strani članic SZZ, preko portala MedOverNet, preko Facebook profilov posameznih članic SZZ ter preko spletne strani SZZ. Anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno. V času anketiranja smo prejeli 906 rešenih vprašalnikov.

Iz raziskave je bilo mogoče ugotoviti, da:

  • so ženske bolje informirane kot moški;
  • mladi ne poznajo zavarovalništva in pomena varnosti;
  • anketiranci ne znajo primerjati kreditnih, življenjskih in nezgodnih zavarovanj med seboj;
  • so anketiranci sposobni upravljati družinski proračun, opravljati vsakodnevne nakupe in da znajo dati prednost osnovnim, bistvenim nakupom pred nepotrebnimi nakupi;
  • anketiranci znajo presoditi, kdaj potrebujejo strokovni nasvet s področja zavarovalništva, ter da vedo, kje ga poiskati;
  • anketiranci vedo za katere škodne primere in dogodke so zavarovani oni in njihova družina;
  • anketiranci niso posebej računsko spretni in sposobni ustrezno reagirati na spremembe, ki vplivajo na njihovo finančno stanje (naraščajoča brezposelnost, inflacija, zlom finančnih trgov, …)
  • si anketiranci želijo informacije o zavarovanjih pridobiti na spletnih straneh posameznih zavarovalnic, pri zavarovalnih zastopnikih in posrednikih in drugje na internetu;
  • je Zasavska regija najslabše finančno pismena regija v Sloveniji;

Več o izsledkih raziskave:

Predstavitev rezultatov raziskave