Zavarovalniški horizonti v spletni različici

Revija Zavarovalniški horizonti izhaja od leta 2005 dalje. Takrat je na pobudo Slovenskega aktuarskega društva in posameznih članic Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ le-to pričelo z izdajanjem revije, namenjene zavarovalništvu in aktuarstvu, saj v slovenskem prostoru ni bilo revije, posvečene le temu področju.

V reviji, pri nastajanju katere sodeluje vrsta strokovnjakov iz zavarovalne industrije, visokošolskih institucij ter drugih uglednih podjetij, je bilo doslej objavljeno preko 100 strokovnih in znanstvenih člankov domačih in tujih avtorjev s področja aktuarstva, zavarovalnih financ, zavarovalnega prava, družbene odgovornosti, nove zavarovalniške zakonodaje, posameznih vrst zavarovanj itd. Revija je dobro poznana strokovni javnosti, pri tem pa si uredniški odbor prizadeva, da bi postala še bolj prepoznavna in vplivna, tudi kot znanstvena revija.

V desetem letu izhajanja je revija končala svojo pot v tiskani obliki in prestopila v »moderno dobo«. Javnosti je odslej brezplačno dostopna na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja v pdf in spletni različici, prijazni bralcem, ki uporabljajo tablične računalnike in pametne telefone. Verjamemo, da vam bo všeč tudi v novi obliki!