Zavarujte svoje vozilo in ostanite zavarovani!

Zavarujte svoje vozilo in ostanite zavarovani

ALI VESTE …

da ste kot lastnik motornega vozila dolžni pred uporabo in registracijo motornega vozila skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in le-to obnavljati, vse dokler je motorno vozilo v prometu oziroma dokler ni odjavljeno iz prometa in so registrske tablice vrnjene registracijskemu organu?

LASTNIK OZIROMA VOZNIK NEZAVAROVANEGA VOZILA ZA NASTALO ŠKODO ODGOVARJA OSEBNO IN NEOMEJENO Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM.

Več o tem, kako pomembno je zavarovanje avtomobilske odgovornosti si preberite v naši brošuri:

Zavarujte svoje vozilo in ostanite zavarovani!