Doprinos k zdravstveni reformi

V Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ z zadovoljstvom ugotavljamo, da študija, ki so jo pripravili strokovnjaki z Inštituta za ekonomska raziskovanja, izpolnjuje svoj namen, to je, javnosti predstaviti objektivno sliko današnjega in prihodnjega stanja v slovenskem zdravstvenem sistemu. Dejstvo, da je študija naletela na velik odziv tako strokovne, kot tudi laične javnosti je dokaz, da smo slovenskemu prostoru ponudili tisto, kar v reformnih prizadevanjih najbolj potrebuje – z matematično natančnostjo prikazano finančno sliko v zdravstvu.

Reforma zdravstvenega sistema je namreč izjemnega pomena, saj zdravje zdravstvenega sistema temelji (tudi) na zdravem finančnem stanju. Študija tako predstavlja začetni korak ozdravitve zdravstvenega sistema ter temelj, na katerem bomo skupaj z ostalimi deležniki gradili dolgoročno vzdržno zdravstvo, za kakršnega se vsi zavzemamo. Le s fokusom na pravih problemih v zdravstvu in sodelovanjem vseh, ki predstavljamo temelj sistema, bomo lahko prihodnjim generacijam zapustili zdrav sistem.

Ocena dolgoročne javno finančne vzdržljivosti zdravstvenega sistema in možnih virov financiranja

Ocena dolgoročne javno finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema in možnih virov financiranja