Dobitnika priznanja in nagrade Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ za najboljša diplomska in podiplomska dela s področja zavarovalništva

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ (SZZ) je preteklo leto objavilo javni razpis za najboljša diplomska in podiplomska dela s področja zavarovalništva. K sodelovanju smo povabili študente slovenskih fakultet in visokih šol, ki so v svojih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah obravnavali aktualno zavarovalniško tematiko in so dela zaključili v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Komisije za nagrade pri SZZ je pregledala vsa prijavljena dela in s pomočjo neodvisnih recenzentov izbrala najboljša dela.

Dobitnika priznanja in nagrade za najboljša diplomska in podiplomska dela s področja zavarovalništva sta postala:

SARA LIPUŽIČ, univerzitetna diplomirana pravnica z diplomskim delom »Nepogodbena odškodninska odgovornost in socialna zavarovanja«

 

 

JURE ROGAČ, diplomirani ekonomist z diplomskim seminarjem »Obvladovanje kreditnega tveganja s kreditnim zavarovanjem«.

 

 


Glede na namen našega razpisa, da najdemo mlade, uspešne kadre, priporočamo zavarovalnicam, da ju sprejmete v svoje vrste, saj si dela povezanega z zavarovalništvom zelo želita.