Zavarovalničarji o priložnostih za rast

Portorož, 4. in 5. junij 2015 – Več kot 380 slovenskih in tujih zavarovalnih strokovnjakov se je v Portorožu zbralo na 22. Dnevih slovenskega zavarovalništva, največjem zavarovalniškem dogodku pri nas, ki je letos potekal pod osrednjo temo »Kako zagotoviti rast zavarovalne premije v Sloveniji«.

Zavarovalnice, članice SZZ, so v letu 2014 zbrale 1.937,6 milijona evrov zavarovalne premije ali 2,02 odstotka manj kot leto prej. Zavarovalniška penetracija v Sloveniji je pod svetovnim in evropskim povprečjem, v letu 2014 je znašla 5,2 odstotka, strokovnjaki pa napovedujejo stagniranje oziroma zniževanje premije v naslednjih letih.

Na drugi strani zavarovalnice predstavljajo enega najstabilnejših stebrov slovenskega finančnega trga, je v uvodnem nagovoru prvega dne konference poudaril Gabrijel Škof, predsednik organizacijskega odbora za pripravo Dnevov slovenskega zavarovalništva. »Zavarovalnice smo vredne zaupanja, odgovorno sprejemamo tveganja in lahko z gotovostjo napovedujemo demografske trende v prihodnosti. Zato je naša pomembna vloga ta, da opozorimo, usmerimo in povemo na glas, kaj bi bilo potrebno še narediti za bolj stabilno gospodarsko rast in večjo varnost prebivalcev. Zavarovalnice smo pripravljene sprejeti svoj del odgovornosti«, je dodal Škof.

S prvim januarjem 2016 začnejo zavarovalnice poslovati skladno z direktivo Solventnost 2. Kot je predstavil Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, so vse zavarovalnice na slovenskem trgu uspešno prestale stresne teste, ki jih je v letu 2014 izvajala EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions). S tem je potrdil, da so zavarovalnice v dobri kondiciji in kapitalsko ustrezne. Simoniti je poudaril, da je Slovenija že sedaj v zamudi z izvedbo novega Zakona o zavarovalništvu, ob tem je pozval odločevalce, predvsem na strani politike, naj ravnajo odgovorno in si tvorno prizadevajo za sprejetje zakona, ki bo omogočalo zavarovalništvu, ki je zdrava panoga, da preide na nov režim, ki ga predvideva pravni red EU.

Rast se začne pri posamezniku, zato je prvi dan konference osvetlil vlogo posameznika, ki jo ima pri zagotavljanju lastne socialne in finančne varnosti. Podatki namreč kažejo, da smo Slovenci podzavarovani, zavarovalna gostota, to je vrednost premije na prebivalca, je v letu 2014 znašala 940,1 EUR, kar je pod evropskim povprečjem, ki znaša 1.882,7 EUR na prebivalca.

V ta namen je Slovensko zavarovalno združenje opravilo raziskavo, s katero je želelo ugotoviti stanje finančne pismenosti splošne javnosti v Republiki Sloveniji, s poudarkom na zavarovalniški pismenosti. Rezultati kažejo najnižjo stopnjo poznavanja zavarovanj in pomena varnosti ravno pri dijakih in študentih, generaciji, ki bo v prihodnosti najbolj občutila slabosti sedanje ureditve socialno-finančnega sistema. Zato je tudi naloga Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), zavarovalnic in celotnega finančnega sektorja osveščanje in informiranje javnosti o pomembnosti finančne pismenosti in s tem prevzemanju odgovornosti za lastno finančno varnost.

Izsledki raziskave

Drugi dan konference je Urška Cvelbar, direktorica Direktorata za finančni sistem na Ministrstvu za finance, poudarila, da je zavarovalništvo strateška panoga in z naložbami pozitivno vpliva na razvoj Slovenije.

Pomembno vlogo, ki jo imajo zavarovalnice, so poudarili tudi zavarovalničarji. Ob tem pozivajo tudi k večji vključenosti pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na socialno varnost posameznika. Izpostavljajo pokojninski in zdravstveni sistem, saj rešitve, ki jih ponujajo, pomenijo učinkovit gospodarski model, ki se do neke mere prepleta s socialno državo. Znajo in želijo sodelovati pri povezovanju skupnih interesov kapitala in zaposlenih, hočejo graditi inovacijsko okolje in sistem sodelovanja med državo, delojemalci in delodajalci.

Več o 22. Dnevih slovenskega zavarovalništva si lahko preberete tukaj.