Spremembe in dopolnitve Učbenika za zavarovalne zastopnike in posrednike, september 2014

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ je praviloma v mesecu septembru posameznega leta izdalo nov učbenik za zavarovalne zastopnike in posrednike, namenjen udeležencem preizkusa znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.

Zaradi bližnje uveljavitve nove zakonodaje ter posledične prenove sistema izobraževanja in preizkušanja znanja so naši avtorji za šolsko leto 2015/2016 namesto novega učbenika pripravili spremembe in dopolnitve Učbenika za zavarovalne zastopnike in posrednike, september 2014.

Spremembe in dopolnitve so vam na voljo tukaj.