Kaj je dobro vedeti o življenjskih zavarovanjih?

V Sloveniji je bilo v preteklem letu sklenjenih preko 1,3 milijona različnih življenjskih zavarovanj. Očitno je, da slovenski potrošniki življenjskim zavarovanjem namenimo občuten del svojega denarja, a kot kažejo številna vprašanja potrošnikov, ti pogosto ne vedo, kaj in za kaj plačujejo, saj o zavarovanjih vedo premalo.

Zveza potrošnikov Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje sta z namenom finančnega opismenjevanja pripravila kratek vodič po življenjskih zavarovanjih, da bi potrošniki čim bolj celovito poznali življenjska zavarovanja – tako prednosti kot slabosti, saj so prav ta zavarovanja ena izmed tistih, po katerih slovenski potrošniki pogosto posežejo brez zadostnega razmisleka, ne preverijo vseh značilnosti izbranega zavarovanja in dolgoročnih posledic sklenitve takšne pogodbe. Brošura pa ne ponuja le nasvetov, kako izbrati primerno zavarovanje, ampak bo v korist tudi vsem tistim, ki so že sklenili življenjska zavarovanja – v njej lahko preverijo, kakšne so ključne značilnosti njihovega zavarovanja, kakšne so njihove pravice med trajanjem zavarovanja ter kam se lahko obrnejo po informacije, če gre kaj narobe.

»Zbrali smo ključne informacije, ki jih mora potrošnik imeti pred sklenitvijo življenjskega zavarovanja in tudi med njegovim trajanjem. V široki paleti življenjskih zavarovanj je včasih težko izbrati najprimernejše. Pred sklenitvijo življenjskega zavarovanja se moramo zavedati predvsem tega, da gre za dolgoročno zavarovanje (pogodbo) in da imajo odstop od pogodbe ali njene spremembe, kot so skrajšanje zavarovalne dobe, znižanje zavarovalne vsote ipd., za sklenitelja oziroma zavarovano osebo negativne finančne posledice,« je izpostavila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, ob predstavitvi brošure o življenjskih zavarovanjih Dobro je vedeti.

Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, pa je poudarila: »Življenjska zavarovanja lahko nudijo zavarovancem dodatno finančno varnost in dodatno izplačilo ob pravem času, seveda pa morajo ob sklenitvi vedeti, kakšno zavarovanje ustreza njihovim potrebam oziroma pričakovanjem. Temu je namenjena tudi naša brošura, da bi slovenski potrošniki čim bolj celovito poznali življenjska zavarovanja.«

Kdo naj se odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja? Potrošniki se pogosto odločajo za sklenitev življenjskega zavarovanja z namenom varčevanja. A moramo se zavedati, da zavarovanje po svoji naravi ni izključno varčevalni produkt, ampak je v prvi vrsti pomembna njegova zavarovalna komponenta. »Sklenitev življenjskega zavarovanja je na primer primerna v situacijah, ko želimo poskrbeti za finančno varnost svojih družinskih članov ali če si želimo zagotoviti dodatna finančna sredstva za prihodnost (npr. za zapolnitev vrzeli v starostni preskrbljenosti). Če nimamo finančnih obveznosti, odvisnih družinskih članov ali če imamo dovolj prihrankov za lastno finančno varnost in finančno varnost bližnjih, pa je že smiseln dodaten premislek, ali je življenjsko zavarovanje primerna rešitev,« svetuje Mojca Štrucl, strokovnjakinja za področje zavarovanj iz Zveze potrošnikov Slovenije, in dodaja: »Zato potrošnikom svetujemo, da preden se odločijo za eno v široki ponudbi življenjskih zavarovanj, tudi v tej brošuri preverijo, kakšne vrste teh zavarovanj so na voljo, katerega morda potrebujejo in tudi, če so pripravljeni vstopiti v dolgoročno pogodbeno razmerje z zavarovalnico.«

Življenjsko zavarovanje je tek na dolge proge. Kot je tudi v brošuri Dobro je vedeti večkrat poudarjeno, sklenitev pogodbe o življenjskem zavarovanju ne določa le pravic potrošnikov, ampak tudi obveznosti, ki jih morajo dobro poznati že pred podpisom pogodbe. Kot opažajo na ZPS, med potrošniki prevladuje (napačno) mnenje, da lahko takšno pogodbo kadarkoli prekinejo in dvignejo vplačana sredstva, ob tem pa pozabijo, da bodo v primeru predčasne prekinitve zavarovanja (pod pogojem, da to možnost pogodba sploh dovoljuje), prikrajšani za občuten del vplačanih premij.

Primerjate ponudbe, cena naj ne bo merilo pri izbiri! Pri izbiri zavarovanja nikakor ne gledamo le na ceno – primerjamo različne ponudbe in izberemo tisto, ki vsebinsko najbolj ustreza našim potrebam. »Predvsem pa si za tako pomembno odločitev vzamemo dovolj časa. Tudi če nas na domu obišče zastopnik, nam ob prvem obisku ni potrebno ničesar podpisati – dolgoročnih finančnih odločitev nikakor ne sprejemajmo na prvo žogo,«  svetuje Mojca Štrucl.