Vabilo za oddajo prispevkov za 23. Dneve slovenskega zavarovalništva

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ  dne 2. in 3. junija 2016 organizira 23. Dneve slovenskega zavarovalništva.

Vodilna tema dogodka bo »Strategija za novo realnost«. Nova realnost izhaja iz razdrobljenosti globalne ekonomije v smislu, da se različne regije soočajo z zelo različnimi ekonomskimi okolji, istočasno pa globalni trendi in inovacije nakazujejo, da živimo v dobi sprememb brez primere. Med zahtevami Solventnosti II, Belo knjigo pokojninske reforme, napovedanim zakonom o dolgotrajni oskrbi ter zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bo eden izmed ključnih izzivov zavarovalniške industrije negotovost glede tega, kakšen bo izgled nove realnosti, ko bo zaključena. Kompleksnost razumevanja in prilagajanja zahtevam nove realnosti je, ob upoštevanju vseh okoliščin, zelo visoka, visoki so tudi regulativni stroški. Industrija se ob tem med drugim sooča z vztrajajočo nizko do negativno donosnostjo tradicionalnih investicijskih opcij, nadaljnjim zniževanjem razpoložljivega dohodka prebivalstva za zavarovanja, vse daljšo življenjsko dobo, vse pogostejšimi in intenzivnejšimi podnebnimi spremembami ter s tehnološkimi napredki, ki spreminjajo predmete zavarovanj. Vse pričujoče spremembe imajo lahko ogromne učinke, od ponovnega razvoja poslovnih modelov in strategij, novih pristopov k upravljanju tveganj, do zagotavljanja skladnosti v zvezi s povečano preglednostjo poslovanja in poročanjem.

Na 23. Dnevih slovenskega zavarovalništva bomo identificirali izzive v industriji, ki jih prinaša nova realnost, in skušali ugotoviti, ali hkrati pomenijo tudi priložnost za vzpostavitev boljših sistemov. Ugotavljali bomo, kaj vse zavarovalniška industrija lahko uporabi za prilagoditev inherentni negotovosti ter razpravljali o tem, kaj pomeni delovati v novi realnosti in kaj bi to lahko pomenilo v prihodnosti. Podtema, ki bo predstavljena v okviru konference, je prihajajoča direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov. Ta bo regulatorno pokrila približno 90 odstotkov trga zavarovalnih produktov, namesto dosedanjih 48 odstotkov. Novi režim bo poenostavil postopek za čezmejni vstop na zavarovalniške trge, od držav članic EU pa se pričakuje, da bodo zagotovile enotno vstopno točko, ki bo omogočila javnosti dostop do registrov industrije. Bolj stroge so zahteve glede delovanja posrednikov v interesu strank. Direktiva predvideva veliko razkritij, kot tudi nadaljevalno usposabljanje za posrednike glede na tip posrednika, tip produkta, vlogo posrednika in izvedene aktivnosti. EIOPA že pripravlja smernice na podlagi direktive, sledi prilagoditev na lokalnem nivoju. Kakšne zaključke lahko potegnemo iz besedila direktive in kaj to pomeni za slovenski zavarovalniški trg? Kaj bomo morali storiti v Sloveniji, da direktivo ustrezno integriramo in implementiramo v naš sistem?

Del 23. Dnevih slovenskega zavarovalništva bo posvečen direktivi z namenom, da se industrija začne čim prej pripravljati na njeno uvedbo. Vabimo vas, da do 15. januarja 2016 naslovite izzive navedenih tem. Prijavo prispevka na eno izmed tem opravite z izpolnitvijo obrazca »Prijava prispevka za 23. DSZ«, ki ga pošljete na e-naslov: tanja.kornet@zav-zdruzenje.si.

Prijava prispevka – 23 DSZ

Navodila za pripravo prispevkov