XXII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja

7. 4. 2016
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
XXII seminar s področja avtomobilskega zavarovanja

Letošnji XXII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja je potekal 7. 4. 2016 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Teme tokratnega seminarja so bile raznolike – od predstavitev aktualnih dejavnosti Evropskega zavarovalnega združenja – Insurance Europe na področju avtomobilskih zavarovanj in s tem povezane priprave evropske zakonodaje ter trendov pri avtomobilskih škodah v Evropi, do okrogle mize o mejah vzdržnosti zavarovalne premije zavarovanja avtomobilske odgovornosti s prispevki o pravnih vidikih, aktuarskem pogledu ter vplivu inovacij, razvoja sodobnih tehnologij v vozilih in prometu na zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Letošnji program seminarja smo zaključili s prispevkoma o poznavanju vloge zavarovalniških delavcev v sistemu upravljanja zavarovalnice, obvladovanju tveganj in skladnosti poslovanja po novem Zakonu o zavarovalništvu ter analizi tveganj, ki jih v cestni promet prinaša uporaba psihoaktivnih zdravil.